Chinese English Korean
 

Questions
Terms of Service
Contact US
Terms of Service Home > Terms of Service
Terms of Service
All Rights Reserved Copyright © 2013 Xin Qiang Electronics (Qingyuan) Co., Ltd.
Address: Economic Development Zone, Guangdong Province, Qingyuan Yinzhan Ka Fuk Industrial Zone Industrial Park, Tel :0086-763-3697551/6862688